Afdrukken

Chakra Remedies

Door het gebruik van deze middelen worden onverwerkte emoties verwerkt (geïntegreerd), verwondingen door gebrek aan basisbehoeften geheeld en chakra-storingen hersteld. Hierdoor hebben gebeurtenissen en emoties uit het verleden geen storende invloed meer op ons fysieke gestel, onze gedachten, onze gevoelens en ons gedrag.